ASE լույսի աղբյուր

ASE լույսի աղբյուրը սովորաբար օգտագործվում է բարձր ճշգրտության օպտիկամանրաթելային գիրոսկոպում:Համեմատած սովորաբար օգտագործվող հարթ սպեկտրի լույսի աղբյուրի հետ՝ ASE լույսի աղբյուրն ավելի լավ համաչափություն ունի, ուստի դրա սպեկտրային կայունությունը ավելի քիչ է ազդում շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանի փոփոխության և պոմպի հզորության տատանումների վրա.միևնույն ժամանակ, դրա ցածր ինքնահամապատասխանությունը և ավելի կարճ համակցվածության երկարությունը կարող են արդյունավետորեն նվազեցնել օպտիկամանրաթելային գիրոսկոպի փուլային սխալը, ուստի այն ավելի հարմար է կիրառման համար, հետևաբար, այն ավելի հարմար է բարձր ճշգրտության օպտիկամանրաթելային գիրոզի համար: