Տեսապակի

Երկաթուղային անիվների զույգերը գնացքների անվտանգ շահագործումն ապահովելու բանալին են:Զրոյական արատով արտադրության հասնելու գործընթացում երկաթուղային սարքավորումներ արտադրողները պետք է խստորեն վերահսկեն արտադրական գործընթացի յուրաքանչյուր քայլ, և անիվների սարքավորման մեքենայից սեղմված կորի ելքը անիվների հավաքման որակի կարևոր ցուցանիշ է: արտադրանքի այս շարքը լուսավորման և ստուգման ոլորտում է: