Համակարգ

Ապրանքների շարքը ամբողջական համակարգեր են՝ գործառույթների ամբողջական բազմազանությամբ, որոնք կարող են ուղղակիորեն օգտագործվել:Արդյունաբերության մեջ դրա կիրառությունները բաժանվում են չորս հիմնական կատեգորիաների, մասնավորապես՝ նույնականացում, հայտնաբերում, չափում, դիրքավորում և ուղղորդում:Մարդկային աչքի հայտնաբերման համեմատությամբ՝ մեքենայական մոնիտորինգն ունի բարձր արդյունավետության, ցածր գնի և քանակական տվյալների և համապարփակ տեղեկատվության արտադրության ունակության հստակ առավելություններ: