Օպտիկական մոդուլ

Մեքենայական տեսողության ստուգումը պատկերների վերլուծության տեխնիկայի կիրառումն է գործարանային ավտոմատացման մեջ՝ օպտիկական համակարգերի, արդյունաբերական թվային տեսախցիկների և պատկերի մշակման գործիքների օգտագործմամբ՝ մարդու տեսողական կարողությունները մոդելավորելու և համապատասխան որոշումներ կայացնելու համար՝ ի վերջո ուղղորդելով հատուկ սարքավորումները այդ որոշումները կատարելու համար:Արդյունաբերության կիրառությունները բաժանվում են չորս հիմնական կատեգորիաների, ներառյալ՝ ճանաչում, հայտնաբերում, չափում և դիրքավորում և ուղղորդում: Այս շարքում Lumispot-ն առաջարկում է.Մեկ գծի կառուցվածքային լազերային աղբյուր,Բազմագիծ կառուցվածքային լույսի աղբյուր ևԼուսավորության լույսի աղբյուր: